Webstyle produced NavBar
Recital Wywiad Podziękowania Sponsorzy Media Organizatorzy

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy recitalu Stephana Krawczyka w dn. 02.12.2010 

Copernicanum (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Krzysztof Okoński (Katedra Germanistyki,UKW), Stephan Krawczyk, Teresa Grauer (IFA/manager ds. kultury w Towarzystwie Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy)

Jan Gill, Przewodniczący Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy