Webstyle produced NavBar
Recital Wywiad Podziękowania Sponsorzy Media Organizatorzy

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vom zusammen wachsen
Recital  Stephana Krawczyka 
UKW (Copernicanum), 02.12.2010

Sponsorzy:

Instytut ds. Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą

Referat ds. Kultury byłych ziem Prus Zachodnich, Prowincji Poznańskiej, Polski Środkowej, Wołynia i Galicji