Webstyle produced NavBar
Recital Wywiad Podziękowania Sponsorzy Media Organizatorzy

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy recitalu składają podziękowania za wsparcie następującym osobom:

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Józef Kubik

Prorektor UKW ds. Organizacji i Rozwoju 
dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. UKW

Prorektor UKW ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Prorektor UKW ds. Dydaktycznych
dr hab. Andrzej Papuziński, prof. nadzw. UKW

Referent ds. Kultury  byłych ziem Prus Zachodnich, Prowincji Poznańskiej, Polski Środkowej, Wołynia i Galicji
Pani Magdalena Oxfort

Dyrektor Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą, UM Bydgoszcz
Pani Halina Piechocka-Lipka 

Kierownik Działu Promocji i Rekrutacji UKW, rzecznik prasowy UKW
Pan Tomasz Zieliński 

Dyrektor Artystyczny Festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego "Źródło wciąż bije"
Pan Grzegorz Dudziński 

Akustyk,  muzyk zespołu szantowego  " Własny Port", Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy
Pan Piotr Gąsiewski